marktonderzoek

Marktonderzoek

Wil je het gat in de markt vinden voor je producten of diensten? Dan is de eerste stap een onderbouwd marktonderzoek.

marktonderzoek

WAT IS EEN
MARKTONDERZOEK?

ZO VOER JE EEN EFFECTIEF MARKTONDERZOEK UIT

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06

Bepaal je doelstelling

Om te beginnen moet je je doelstellingen bepalen. Wat wil je bereiken met je marktonderzoek? Toets gedurende je onderzoek af of je onderzoeksmethoden bijdragen aan je doelstelling. Wil je bijvoorbeeld globaal peilen wat je huidige klanten van je merk vinden? Dan is een enquête uitsturen zinvoller dan interviews afnemen. Ben je een startend bedrijf of wil je je huidige aanpak volledig omgooien? Dan zijn diepte-interviews uiteraard wél een goed idee.

Start met een marktonderzoek

De eerste stap is het uitvoeren van brancheonderzoek waarin je de ontwikkelingen in je bedrijfstak onderzoekt. Desk research is hier je beste vriend. Via een doelgerichte marktanalyse krijg je inzicht in de trends die heersen in je branche en welke kansen ze bieden. Zo krijg je een goed beeld van hoe de sector er op dit moment uitziet voor je dienst of product.  

Onderzoek je concurrenten

Als je de markt in zijn geheel hebt bekeken, is het tijd om je concurrenten door te lichten met een concurrentieanalyse. Hoe positioneren zij zich in de markt? Welke boodschap dragen ze uit en op welke kanalen focussen ze zich? Dit onderdeel maakt integraal deel uit van je externe marktonderzoek.    

Voer een intern onderzoek uit

Vervolgens moet je je eigen bedrijf onder de loep nemen. Met een intern onderzoek bepaal je de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen voor je organisatie in de huidige markt. Deze SWOT-analyse vormt de basis voor je verdere strategie. Wil je weten wat je huidige klantenbestand of potentiële doelgroep van je bedrijf vindt? Achterhaal het met enquêtes of diepte-interviews.  

Verwerk de resultaten in een marketing strategie

Vervolgens verwerk je de bevindingen en resultaten van de onderzoeken in een marketingstrategie. Ze geven richting om je plan te bepalen en gericht verder uit te werken.    

Stel een marketingplan en -mix op

De laatste stap is om je strategie te bundelen in een onderbouwd marketingplan. Zo’n plan is een manier om aan de slag te gaan met je vooropgestelde marketingstrategie. In een marketingplan kies je ook je marketingmix, de kanalen waarop je wil inzetten en diep je verder uit hoe je je doelgroep concreet gaat bereiken. Alles ligt vast, inclusief de timings en implementatie van je campagnes en communicatiekanalen.  

 ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK

ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK

 ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK

ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK

ONS WERKONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK

ER SAMEN
INVLIEGEN?

Ondersteuning nodig bij je marktonderzoek?