communicatieplan

COMMUNICATIEPLAN

Vat de koe bij de horens met een doordacht communicatieplan. Zo zet je sterke communicatieacties op, die altijd doelgericht en onderbouwd zijn.

WAT IS EEN COMMUNICATIEPLAN?

Een communicatieplan is hét onmisbare instrument om je boodschap efficiënt over te brengen naar je doelgroep. Het is de planning van al je communicatieacties en
-activiteiten gedurende een langere periode (bijvoorbeeld een jaar).

7 ESSENTIËLE ONDERDELEN VAN EEN COMMUNICATIEPLAN

1. SITUATIEANALYSE

De eerste stap is de situatieanalyse. Hierin ga je na hoe je organisatie op dit moment communiceert. Welke tools worden ingezet, wie is de huidige doelgroep, enz. Alles begint bij die interne analyse.

2. DOELPUBLIEK

3. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN

Daarna is het tijd om je communicatiedoelstellingen te bepalen. Wat wil je bereiken met je communicatieacties? Op welke behoeftes en noden speel je in? Zorg dat je doelstellingen SMART zijn (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, en Tijdsgebonden).

Bijvoorbeeld: “We willen op een half jaar tijd een groei van 10% realiseren voor onze offerteaanvragen via de website.”

4. BOODSCHAP

Vervolgens denk je na over de specifieke boodschap die je wilt overbrengen naar je doelgroep. Schrijf deze zo concreet mogelijk uit. Stem je boodschappen af op je verschillende doelgroepen.

5. COMMUNICATIEKANALEN

In stap 5 bepaal je je communicatiekanalen, zowel online als offline. Welke tools zet je in om je boodschap over te brengen? Kies je voor radiospot, samenwerkingen met influencers of toch advertising via YouTube? Zorg ervoor dat je aanwezig bent daar waar je doelgroep zich bevindt en maak een goede mix.

6. DE COMMUNICATIEMIX

7. HET IMPLEMENTATIEPLAN

communicatieplan

 ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK

ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK

 ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK

ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK

ONS WERKONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK

Doelgroepanalyse

ER SAMEN
INVLIEGEN?

Wij helpen jou graag met het opstellen van je communicatieplan!