marktanalyse

MARKTANALYSE

Hoe ziet de markt eruit in jouw specifieke branche? Steekt je bedrijf er met kop en vleugels bovenuit of vlieg je op gelijke hoogte met de concurrentie? Voor een antwoord op die vragen moet je een grondige marktanalyse uitvoeren.

WAT IS EEN
MARKTANALYSE?

Een marktanalyse is een systematische evaluatie van verschillende aspecten van de markt. Het doel? Waardevolle inzichten verzamelen die je kan gebruiken om strategische beslissingen te nemen en te onderbouwen. Bij een marktanalyse nemen we onder meer de volgende aspecten van je branche onder de loep:

  • de grootte van de markt;
  • de groeitrends;
  • demografische kenmerken van de doelgroep;
  • de positionering en het gedrag van je concurrenten.

Die inzichten vergaren we aan de hand van deskresearchdiepte-interviews en een SWOT-analyse. Zo ontdekken we nieuwe marktkansen waarop je bedrijf kan inspelen.

marktanalyse

EEN SWOT-ANALYSE

Een SWOT-analyse is een krachtig instrument om de positie van je bedrijf in de markt te bekijken. ‘SWOT’ staat voor Strengths (Sterktes), Weaknesses (Zwaktes), Opportunities (Kansen) en Threats (Bedreigingen). Hier volgen de stappen om een effectieve SWOT-analyse op te stellen:

S

STRENGTHS
WAAR IS HET BEDRIJF GOED IN?

Wat zijn de USP’s (Unique Selling Points) van je bedrijf? Hoe onderscheid je je ten opzichte van de concurrentie? Dat kunnen zaken zijn als een sterke merkreputatie, unieke producten of diensten of een hechte interne bedrijfscultuur.

w

WEAKNESSES
WAAR IS HET BEDRIJF MINDER GOED IN?

Welke gebieden hebben verbetering nodig? Breng de interne factoren aan het licht die je bedrijf kunnen belemmeren, zoals een gebrek aan budget, of een beperkte naamsbekendheid.

o

OPPORTUNITIES
WELKE KANSEN HEEFT HET BEDRIJF?

Welke externe factoren kunnen de groei van je bedrijf boosten? Denk daarbij aan trends in de markt, veranderingen in de wetgeving of nieuwe technologische ontwikkelingen die kansen bieden tot uitbreiding. Kijk ook zeker eens naar de concurrentie: wat doen zij? Hoe positioneren zij zich in de markt?

t

THREATS
WELKE BEDREIGINGEN HEEFT HET BEDRIJF?

Welke externe factoren kunnen een bedreiging vormen voor je bedrijf? Dat kunnen nieuwe concurrenten, veranderend consumentengedrag of economische onzekerheid zijn. Belangrijk is om je hiervan bewust te zijn en tijdig actie te ondernemen.

 ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK

ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK

 ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK

ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK

ONS WERKONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK

ER SAMEN INVLIEGEN?

Met een sterke analyse geven we je strategie vorm.