concurrentieanalyse

Concurrentieanalyse

Hoe positioneren je concurrenten zich in de markt? Hoe communiceren ze over hun producten en diensten? Welke doelgroepen spreken ze aan en met welke communicatiemiddelen? Het antwoord op die vragen kom je te weten via een concurrentieanalyse.

WAT IS EEN CONCURRENTIEANALYSE?

Bij een concurrentieanalyse nemen we de verschillende concurrenten van een bedrijf onder de loep, zowel directe concurrenten als de indirecte concullega’s.

Een concurrentieanalyse vliegen we aan met deskresearchdiepte-interviews en een SWOT-analyse. Aan de hand van de SWOT-analyse bepaal je de sterktes, zwaktes, mogelijkheden en bedreigingen voor jouw bedrijf.

ZO VOER JE EEN
CONCURRENTIEANALYSE UIT

We onderzoeken onder andere de positionering, de tone of voice, de taal en de socialemediakanalen van de concullega’s.

POSITIONERING & HUISSTIJL

Als eerste analyseren we de huisstijl van de belangrijkste concurrenten. Welke kleuren en lettertypes gebruiken ze? Hoe ziet hun logo eruit en welke stijlelementen komen terug? Tegelijkertijd pluizen we de positionering uit. Op welke onderwerpen focussen de bedrijven? Zetten ze in op duurzaamheid, innovatie of brengen ze hun familiale aanpak naar voren? Met welke soort beelden communiceren ze en welke boodschappen dragen ze uit? Kortom we bekijken met welke USP’s (Unique Selling Propositions) ze naar buiten komen.

TONE OF VOICE

Een tweede aspect dat we onder de loep nemen is de tone of voice van de concurrenten. Hoe spreken ze hun klanten en doelgroepen aan? Eerder formeel of toch persoonlijk? Focussen ze op de technische eigenschappen van de producten of vertellen ze er een emotioneel verhaal rond? Een tone of voice heeft een grote impact op de profilering van je bedrijf.

TAAL

Een derde element dat het onderzoeken waard is, is de taal. Communiceert de concurrent in het Nederlands, in het Engels of toch nog in een andere taal? Engels is over het algemeen een goede keuze voor een internationaal bedrijf, maar het blijft een meerwaarde om informatie in je eigen moedertaal te lezen.

SOCIALE MEDIA

Ten slotte duiken we in de socialemediakanalen van de concurrenten. Op welke kanalen zijn ze actief en belangrijker: hoe zetten ze die in? Plaatsen ze vooral korte video’s en Reels of houden ze vast aan foto’s en visuals? Hoeveel volgers hebben de kanalen en hoe vaak wordt er een post op geplaatst? Het antwoord op al deze vragen ontdekken we in de concurrentieanalyse.

NEXT STEPS

Op basis van de resultaten van de concurrentieanalyse kan je je eigen positionering en unique selling proposition bepalen. Belangrijke vragen die je daarbij moet beantwoorden zijn:

  • Waar blink jij in uit als bedrijf of waar wil je in uitblinken?
  • Welke meerwaarde bied je voor je doelgroep?
  • Wat maakt je uniek ten opzichte van de concurrentie?
concurrentieanalyse

 ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK

ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK

 ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK

ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK

ONS WERKONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK

ER SAMEN
INVLIEGEN?

Wij helpen jou graag om een duidelijk beeld van jouw concurrenten te krijgen!