diepte-interview

Diepte-interview

Wil je inzicht verwerven in de markt, je bedrijf of de concurrentie? Dan is een diepte-interview een aangewezen methode.

WAT IS EEN DIEPTE-INTERVIEW?

Een diepte-interview is een kwalitatieve manier om je bedrijf helemaal bloot te leggen en achterliggende opvattingenmeningen en ideeën in kaart te brengen. In een marketingcontext wordt het gebruikt als onderzoekmethode om inzicht te verwerven voor een marktanalyseeen marktonderzoek en bij een concurrentieanalyse.

HOE VERLOOPT EEN DIEPTE-INTERVIEW?

De interviewer en de respondent komen samen op een plaats naar keuze. Dit is meestal het werkveld. We focussen op enkele vooropgestelde vragen, maar op het moment zelf kunnen we dieper ingaan op bepaalde interessante aspecten van zijn of haar verhaal. Een diepte-interview duurt gemiddeld een uur en gebeurt semigestructureerd. Dat wil zeggen dat de interviewer de respondent helemaal vrij laat in het beantwoorden van de vragen.

We vuren geen standaard ja/nee vragen op je (potentiële) klanten en medewerkers af, maar we gaan doelgericht op zoek naar het verhaal achter hun koopgedrag en werkervaring. In het veld of op de werkvloer graven we interactief in de verschillende gedachtenprocessen om zo je (potentiële) klant of medewerker tot in het kleinste detail te leren kennen. Door middel van een open en vlotte communicatie, bouwen we een wederzijds vertrouwen op.

VOORDELEN VAN EEN DIEPTE-INTERVIEW

Een diepte-interview als onderdeel van een marktonderzoek heeft verschillende voordelen:

  • Je hebt de mogelijkheid om diep in te gaan op bepaalde onderwerpen.
  • Doordat het plaatsvindt op een vertrouwde locatie, voelt de respondent zich meer op zijn of haar gemak.
  • Zelfs als de respondent nerveus is, krijg je bij een diepte-interview spontane antwoorden dankzij de vertrouwde setting.
diepteinterview

 ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK

ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK

 ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK

ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK

ONS WERKONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK ONS WERK

marktanalyse

ER SAMEN
INVLIEGEN?

We helpen je graag met diepte-interviews uit te voeren!