facebook_pixel

Ons op de voet volgen?

Kies welk kanaal jouw voorkeur heeft!

Post

Employee journey: rollercoaster aan emoties

Een groeiende economie en een recordhoogte aan vacatures. Dat gaat met enorm veel voordelen gepaard, maar brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Getalenteerde en ervaren medewerkers naar jouw onderneming krijgen is één van de belangrijkste uitdagingen. In bepaalde sectoren is het zelfs zoeken naar een witte raaf. Als je die witte raaf dan gevonden hebt, is het belangrijk om die tevreden te houden en om hem of haar te binden aan de onderneming.

Wil je het verloop in jouw onderneming verlagen en m.a.w. jouw medewerkers zo lang mogelijk in de onderneming houden? Dan is het opmaken van een employee journey het medium om dat te doen!

Employee what?

Employee journey… letterlijk vertaald: de reis van de werknemer. Dat is de reis die de medewerkers maken vanaf het moment dat ze voor het eerst in contact komen met de organisatie tot en met het moment dat ze de organisatie verlaten. Tijdens die reis zijn er meerdere touchpoints zoals het sollicitatiegesprek, teambuilding, opleiding, … Die beleving kan voor de medewerker positief of negatief zijn.

De employee journey is een tool om de gebieden in kaart te brengen die voor verbetering vatbaar zijn. Zo worden leidinggevende figuren in de organisatie bewust van de beleving van de medewerkers in de organisatie. Wanneer alle touchpoints goed in kaart gebracht zijn, kan de organisatie de aanpassingen implementeren. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat de medewerkers de touchpoints zo positief mogelijk beleven. Op die manier creëer je als onderneming tevreden, productieve en gelukkige medewerkers. Die medewerkers vormen uiteindelijk de ambassadeurs van je organisatie en zijn zo een enorme toegevoegde waarde.

De employee journey in 3 fases

employee journey

1. De instroom

De eerste fase van de employee journey is de instroom: de kennismaking met de onderneming. Allereerst speelt branding hier, nog voor de sollicitatie, een belangrijke rol. Door de branding, eigenlijk employer branding, krijgt de potentiële werknemer een bepaald beeld van het bedrijf. Als onderneming kan je die perceptie beïnvloeden door goed na te denken over bijvoorbeeld jouw website, de content op sociale media of de manier waarop jouw vacature geschreven is.

Vervolgens komt de, nu nog, potentiële werknemer terecht in het sollicitatieproces. Dat proces kan twee resultaten hebben: afwijzing of indiensttreding. Wat de uitkomst ook is, het is belangrijk dat de betrokken persoon hier positief op terugkijkt, je weet maar nooit wanneer iemand nog eens met jouw onderneming in contact komt.

2. De doorstroom of ontwikkelingsfase

Het eerste werkjaar van een medewerker bevat veel touchpoints, m.a.w. er zijn veel mogelijkheden om impact te creëren. Zo zijn het inwerkprogramma en de opleidingen belangrijk om feedback te krijgen en een positieve invloed te creëren terwijl de werknemer zich vormt in de organisatie. Na die eerste inwerkperiode is het van belang om de medewerker aandacht te blijven geven. Tips hierbij zijn:

  • Beperk de gesprekken niet tot het jaarlijkse functioneringsgesprek
  • Geef aandacht aan de zelfontwikkeling van de medewerker
  • Haal regelmatig belangrijke thema’s aan zoals verzuim, vitaliteit en plezier
  • Geef op een correcte manier waardering en feedback
  • Wees een betrokken leider

3. Uitstroom

Natuurlijk stopt de loopbaan van de medewerker op een bepaald moment in de onderneming. Dat kan omwille van allerlei verschillende redenen zijn. Onafhankelijk daarvan wil je als onderneming dat de medewerkers met een positief gevoel weggaan. Het gedrag van collega’s en leidinggevenden zijn hierin zeer bepalende factoren. Wanneer het gevoel positief is, gaan de meeste medewerkers naar buiten als ambassadeurs. Dat moet dan ook het ultieme doel zijn van elke onderneming.

Hulp nodig bij het opmaken van jouw employee journey?